Pojam
Monetarna ravnoteža

Izraz opće privredne ravnoteže u kojoj postoji ravnoteža između količine novca u opticaju i volumena roba za razmjenu, pri čemu su cijene stabilne. Monetarna neravnoteža odražava se u inflaciji ili deflaciji.

Tepšić, Turk, Petrović, Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe