Međunarodna organizacija

Institucionalizirani oblik prekogranične suradnje; međunarodna organizacija može biti javna ili privatna. Javne međunarodne organizacije čiji djelokrug obuhvaća fiskalne probleme jesu Europska unija (European Union), Opći sporazum o carinama i trgovini (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) i Međunarodni monetarni fond (MMF) (International Monetary Fund, IMF). Privatne međunarodne organizacije čiji djelokrug obuhvaća fiskalne probleme jesu Međunarodna fiskalna udruga (International Fiscal Association) i različite regionalne udruge poreznih administracija (CATA, A ATA, CI AT).

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe

 1. Ekonomija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž