Pojam
Jamstveni kapital društva za osiguranje

Kapital kojim društvo za osiguranje trajno raspolaže.Predstavlja garancijski fond čiji iznos je dovoljan za trajno jamstvo ispunjenja obaveza društva iz ugovora o osiguranju.

Vezane grupe