Pojam
Aktivni poslovi reosiguranja

Odnosi se na poslovanje reosiguravajućeg društva kojim preuzima reosiguravajuće društvo preuzima u pokriće rizike od drugih društava. Preuzimanje rizika od reosiguravatelja još se naziva i retrocesija.

Vezane grupe