Pojam
Izvršna cijena

Naziva se još i osnovna cijena (basis priče). Cijena, u ugovorima za OPCIJE PRODAJE i OPCIJE KUPNJE, po kojoj se OPCIJA može izvršiti.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik