Pojam
Opcija kupnje

Ugovor prema kojemu imalac opcije ima pravo, ali ne i obvezu, kupnje vrijednosnih papira (securities) ili robe, uključujući strana sredstva plaćanja, određenog dana ili prije njega po dogovorenoj cijeni. Opcija kupnje može biti privatni posao sklopljen između dviju strana ili, u slučaju vrijednosnih papira i roba kojima se javno trguje, može biti kupljena na organiziranoj burzi.

Arbutina, Porezni leksikon