Opcija kupnje

Ugovor prema kojemu imalac opcije ima pravo, ali ne i obvezu, kupnje vrijednosnih papira (securities) ili robe, uključujući strana sredstva plaćanja, određenog dana ili prije njega po dogovorenoj cijeni. Opcija kupnje može biti privatni posao sklopljen između dviju strana ili, u slučaju vrijednosnih papira i roba kojima se javno trguje, može biti kupljena na organiziranoj burzi.

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž