Pojam
Holdinško trgovačko društvo

Trgovačko društvo čija je glavna svrha upravljanje značajnim udjelima u drugim trgovačkim društvima, iako se pojam ponekad upotrebljava za trgovačka društva koja upravljaju drugom imovinom, kao što su patenti (patent), licencije ili slična ulaganja.
Cesto se pravi razlika između holdinških trgovačkih društava koja upravljaju udjelima u brojem ograničenoj grupi trgovačkih društava (group of companies), bilo radi nadzora (control) nad takvim trgovačkim društvima, bilo zato da bi bila iskorištena kao provodnici (conduits) radi usmjeravanja dividendi (dividends) ili kamata (interest) u zemlje s relativno niskom razinom poreznog opterećenja i portfeljskih holdinških trgovačkih društva koja upravljaju diversificiranim portfeljem dionica (i obveznica) za grupu ulagača (usp. Investment company). U prvom se slučaju dobit holđinškoga trgovačkog društva sastoji ponajprije od dividende i/ili kapitalnih dobitaka ostvarenih na temelju udjela kojima trgovačko društvo upravlja. Obje vrste trgovačkih društava mogu ostvariti korist od povlastenog poreznog tretmana u obliku smanjenja porezne obveze ili u obliku potpunog izuzeća od poreza.
 

Arbutina, Porezni lesikon