Pojam
Ekonomsko vlasništvo

Pojam koji je naročito čest u kontekstu leasinga, a upućuje na to da su najmom (lease) svi rizici i koristi vlasništva preneseni na onoga tko stvar pribavlja leasingom, dok onaj koji prenosi stvar leasingom ostaje pravnim vlasnikom. Za onoga tko stvar pribavlja leasingom kaže se da je ekonomski vlasnik imovine koja se prenosi leasingom.

Arbutina, Porezni leksikon