Pojam
Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, d.o.o. je oblik statusnog organiziranja za poslovnu djelatnost koji spaja prilagodljivost i porezne prednosti javnoga trgovačkog društva (partnership) sa svojstvima ograničene odgovornosti (limited liability) dioničkog društva (joint-stock company). Uvjeti propisani za društvo s ograničenom odgovornošću u različitim se zemljama razlikuju, ali općenito njegov kapital treba biti podijeljen na udjele, društvo može imati neograničen životni vijek, a odgovornost vlasnika udjela za dugove trgovačkog društva ograničena je na nominalnu vrijednost (nominal value) udjela što ih oni imaju. Najmanji i najveći broj vlasnika udjela u društvima s ograničenom odgovornošću često je ograničen, pravo vlasnika udjela da otuđuju svoje udjele može biti ograničeno, udjeli mogu biti trženi na tržištu vrijednosnica, a obično ne postoji mogućnost javnog upisa udjela. D.o.o. može biti oporezovano kao javno trgovačko društvo (partnership) ili kao trgovačko društvo (corporation), zavisno o prirodi statusnog oblika prema kojem je ono osnovano (usp. Partnership limited by shares).

Arbutina, Porezni leksikon