Pojam
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje predstavlja oblik osiguranja koje pokriva troškove vlastite participacije u liječenju. Naime, kod svakog liječničkog pregleda, veći dio troškova pokriva HZZO preko obveznog zdravstvenog osiguranja, ali uvijek ostaje dio troškova koje je osiguranik dužan sam pokriti tzv. participacija. Iznos participacije se može pokriti tako da osiguranik ugovori dopunsko osiguranje. 

Dopunsko zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti samo one osobe koje su već osigurane obveznim zdravstvenim osiguranjem preko HZZO-a, isto je nadogradnja na postojeće obvezno zdravstveno osiguranje.. U širem smislu, dopunsko podrazumijeva pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

Većina osiguravatelja u Hrvatskoj kao i HZZO nudi dopunsko osiguranje koje pokriva i troškove participacije. Važno je napomenuti da postoje različiti slučajevi dopunskih osiguranja u kojima osiguraniku ipak ostaje minimalni iznos participacije (npr. 10, 20 kuna) dok ostatak pokriva osiguravatelj ili HZZO ako imate ugovoreno dopunsko osiguranje.

 

Vezani pojmovi
Vezane grupe