Pojam
Carinski prekršaj
Carinski prekršaj je povreda carinskih propisa. Za tu povredu predviđene su carinskim propisima određene kazne.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe