Carinski pogranični pojas

Carinski pogranični pojas je teritorij koji se prostire duž granice carinskog područja. Na kopnu obuhvaća dio carinskog područja u propisanoj širini od carinske linije u dubinu nacionalnog teritorija. Carinski pogranični pojas na moru obuhvaća dio carinskog područja u odredenoj širini kopna od obale, područja od obale do vanjske granice teritorijalnog mora i područje u odredenoj širini računajući od vanjskih granica teritorijalnog mora u smjeru otvorenog mora. U carinskom pograničnom pojasu primjenjuju se posebne mjere carinskog nadzora.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž