Pojam
Budžet

Plan (ili procjena) prihoda i troškova za određeno razdoblje u budućnosti. U uravnoteženom budžetu prihodi i rashodi su jednaki.
Budžeti su nužni zato što prihodi i troškovi ne nastaju istodobno. II velikim kompanijama izrada budžeta je godišnji postupak, pri čemu se budući prihodi i troškovi razbijaju na mjesečne (ili čak tjedne) procijenjene vrijednosti.
Za pripremu proračuna potrebno je nekad i više mjeseci. Započinje se procjenom prodaje i prihoda, zatim se prelazi na procjenu troškova za materijal, administraciju, proizvodnju, istraživanje, distribuciju i tako dalje, koji će biti potrebni za tu razinu prodaje.
Izrada nacionalnog proračuna je takav proces koji se provodi za čitavu državu.
Budžeti kapitala rade se za razdoblja đulja od jedne godine. Njima se procjenjuju budući kapitalni rashodi te zaduživanje potrebno za njih.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe