Pojam
Bračna olakšica

Bračna olakšica je u većini poreznih sustava rezidentni porezni obveznici koji su vjenčani (i koji nisu, zakonski ili de facto, razvedeni) podobni su za poreznu olakšicu (tax relief) za potrebe poreza na dohodak i, kad je to primjenjivo, poreza na neto imovinu (net wealth tax). Takva olakšica može biti dostupna u obliku paušalnog iznosa koji se može odbiti od porezne obveze (tax liability) poreza na dohodak, u obliku odbitka ili različitih poreznih tablica koje se primjenjuju na vjenčane i nevjenčane porezne obveznike. U zemljama s neto porezom na imovinu bračna olakšica djeluje kao dodatno paušalno izuzeće dostupno rezidentnim poreznim obveznici¬ma za potrebe određenja njihove obveze po osnovi poreza na neto imovinu (net worth tax).

Arbutina, Porezni leksikon