Pojam
Aranžman za izdavanje nota

Garancija banke da će izdavatelju kratkoročnih promesa biti dostupna sredstva u razdoblju prije no što se note doista emitiraju. Jamstvo obično obvezuje jamca na kupnju neprodanih nota iz emisije. Ti su kreditni aranžmani često rotativni, to jest banka ih za svoga klijenta prenosi s jedne emisije kratkoročnih nota na drugu, u razdoblju predvidenom ugovorom (obično deset godina).

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik