Pojam
Žalba

Formalno izraženo neslaganje s razrezom (assessment) poreza ili sudskom odlukom, upućeno odgovarajućoj vlasti, kojim se pokreće postupak ponovnog razmatranja. U većini zemalja porezni obveznici nezadovoljni razrezanim porezom mogu u prvom stupnju zahtijevati da odluku ponovno razmotri više upravno tijelo (upravna žalba), a u drugom stupnju sud ili viši sud (sudska žalba). U nekim zemljama nije moguća sudska žalba u vezi s poreznim pitanjima.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe