Žalba

Formalno izraženo neslaganje s razrezom (assessment) poreza ili sudskom odlukom, upućeno odgovarajućoj vlasti, kojim se pokreće postupak ponovnog razmatranja. U većini zemalja porezni obveznici nezadovoljni razrezanim porezom mogu u prvom stupnju zahtijevati da odluku ponovno razmotri više upravno tijelo (upravna žalba), a u drugom stupnju sud ili viši sud (sudska žalba). U nekim zemljama nije moguća sudska žalba u vezi s poreznim pitanjima.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž