Pojam
Štedno i kreditno udruženje

Glavni dobavljač HIPOTEKA u SAD-u. Štedna i kreditna udruženja upala su u teškoće početkom osamdesetih godina, zato što je većina njihovih odobrenih zajmova bila dugoročna i s fiksnom KAMATNOM STOPOM. To se sve više razmimoilazilo s njihovim zaduživanjem (to jest njihovim depozitima) koje je postajalo sve kratkoročnije i, nakon što su Sjedinjene Države deregulirale svoja financijska tržišta, bazirano na fluktuirajućim kamatnjacima.
Ona štedna i kreditna udruženja koja su preživjela preorijentirala su svoje poslovanje na hipotekarne kredite s fluktuirajućim kamatnjacima te na nova područja bankarstva koja je DEREGULACIJA omogućila.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik