Pojam
Štedna banka

BANKA koje je razlog postojanja (ili je to barem bio) prikupljanje depozita malih štediša. U takvoj banci povlačenje ušteđevina po viđenju je ograničeno. Tradicionalno, štedne banke praktički ne obavljaju nikakve poslove s privredom i ne pružaju usluge prijenosa novca.
U mnogim zemljama štedionice imaju snažno lokalno korijenje, ili kao nacionalne banke s regionalnom strukturom, ili kao posebne regionalne institucije. Često se osnivaju kao uzajamne institucije (kojih su deponenti ujedno i dioničari), a ne kao društva s ograničenom odgovornošću. Naročito snažne u štedljivijim dijelovima Europe, štedne banke posljednjih godina šire krila i postaju sve sličnije komercijalnim bankama.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik