Pojam
Upravljanje obrtnim kapitalom

Upravljanjem obrtnim kapitalom se definira kao sva tekuća imovina koja se koristi u svakodnevnim aktivnostima. Ta se imovina sastoji prvenstveno od novčanih sredstava, vrijednosnica koje kotiraju na tržištu, potraživanja od kupaca i zaliha. Salda tih računa mogu biti vrlo promjenjiva s obzirom da brzo reagiraju na promjene u poslovnoj okolini društva. Učinkovito upravljanje obrtnim kapitalom zahtijeva kako srednjoročno planiranje tako i neposredno reagiranje na promjene u prognozama i okolnostima. Upravljanje obrtnim kapitalom financijsko je područje koje pokriva sve tekuće račune društva.

Zgombić, Business dictionary