Pojam
Stečaj

Stečaj. Društvo koje ne može platiti svoje dugove u većini će slučajeva pokušati postići neformalan dogovor sa svojim vjerovnicima. To je poznato kao zajam za prevladavanje teškoća. Takav zajam može imati nekoliko oblika. Primjerice, društvo može pregovarati o produljenju, tj. ugovoru s vjerovnicima o odgodi plaćanja. Ili, može pregovarati o plaćanju na način da izvrši djelomična plaćanja vjerovnicima u zamjenu za oslobođenje od duga. Ako ne može postići sporazum, društvo nema drugog izbora nego da objavi stečaj. Imovina društva se likvidira - tj. prodaje - a primici se koriste za plaćanje vjerovnicima. Postoji redoslijed kojim neosigurani vjerovnici naplaćuju svoja potraživanja. Prva su na redu potraživanja za troškove proizašle iz objave stečaja, kao što su naknade odvjetnicima ili plaće koje su zaposleni zaradili nakon objave. Da takva potraživanja nakon objave stečaja ne dobiju prvenstvo, nijedno društvo u stečajnom postupku ne bi moglo nastaviti s poslovanjem. Zatim su na redu potraživanja za plaće i povlastice zarađene neposredno prije objave stečaja. Potom dolaze porezi zajedno s obvezama prema državnim institucijama. Na kraju se podmiruju neosigurana potraživanja kao što su izdane obveznice ili neosigurana potraživanja za kupnju uz odgodu plaćanja.

Zgombić, Business dictionary