Pojam
SEPA

SEPA (eng. Single Euro Payments Area, hrv. Područje jedinstvenog plaćanja u eurima) je sustav  transakcija koje je stvorila Europska unija (EU). SEPA usklađuje način bezgotovinskog plaćanja između europskih zemalja. Europski potrošači, tvrtke i vlade koji plaćanja obavljaju izravnim terećenjem, instant prijenosima i transferima koriste arhitekturu SEPA-e. Jedinstveno područje plaćanja u eurima odobrava i regulira Europska komisija.

Svrha inicijative područja jedinstvenog plaćanja u eurima (SEPA) je da prekogranična elektronička plaćanja budu jeftina i jednostavna kao i plaćanja unutar države. Također, sustav donosi veću konkurenciju platnoj industriji stvarajući jedinstveno tržište platnih usluga, snižavajući tako cijene. Više od 520 milijuna ljudi živi u zemljama koje pokriva SEPA, a ti kupci godišnje izvrše više od 122 milijarde elektroničkih plaćanja.

SEPA trenutno broji 36 članova. Obuhvaća 28 država članica EU, zajedno s Islandom, Norveškom, Lihtenštajnom, Švicarskom, Andorom, Vatikanom, Monakom i San Marinom. SEPA-om upravlja Europska komisija i Europska središnja banka (ECB) putem Europskog odbora za plaćanja. 

Priča o SEPA započela je 1999. godine kada je bankarska industrija preko udruge Euro I Bank  tvrdila da monetarna unija također treba imati jedno područje plaćanja. Stajalište je da će to dovesti do daljnje integracije gospodarstava EU. Međutim, tek 2007. godine Europska unija je usvojila Direktivu o platnim uslugama. Direktiva je stvorila pravnu osnovu za uspostavu jedinstvenog područja plaćanja.

U 2011. godini SEPA plaćanja zamijenila su nacionalna plaćanja. Kasnije, 2017. godine, SEPA je predstavila program u kojem će sudjelujuće banke u deset sekundi transferirati do 15.000 eura.

U 2018. godini Europska komisija predložila je proširivanje pravila kojima se zabranjuje bankama da naplaćuju dodatne naknade za prekogranične transakcije i na zemlje koje nisu članice EU-a. Ovaj prijedlog predviđa da svi ljudi u EU-u imaju pravo prebacivati ​​eura preko granice pod jednakom cijenom koju bi platili za domaću transakciju. Nova će pravila također zahtijevati da se potrošači obavijeste o trošku konverzije valuta prije nego što uplate u inozemstvu u valuti koja je različita od njihove matične.

2019. godine Vatikan i Andora pridružuju se SEPA.

 
Vezane grupe