Pojam
Revizija

Ispitivanje i ovjeravanje poslovnih knjiga i računa poreznog obveznika, koje provodi neka vanjska agencija, npr. neki računovodstveni servis ili porezne vlasti (tax authorities), i/ili provjera opće točnosti poreznih prijava provedena rutinski ili zbog sumnje o nezakonitom izbjegavanju (evasion) poreza. U mnogim zemljama, velika trgovačka društva (naročito ona s javnim članstvom) propisima su obvezana imenovati računovođe/revizore radi pripreme i ovjeravanja godišnjih rezultata za porezne svrhe. Porezne vlasti provode revizije radi rutinske provjere ili radi istraživanja u slučaju sumnje da je riječ o netočnim podacima ili prijevari. Ako se revizija provodi u poreznom uredu, govori se o stolnoj (desk) ili uredskoj (office) reviziji. Revizija (audit) provedena u prostorijama poreznog obveznika ili drugdje izvan službenih prostorija porezne uprave poznata je kao vanjska (outdoor) ili terenska (field) revizija.

Arbutina, Porezni leksikon