Pojam
Raspon između ponudbene i prodajne cijene

Razlika između najniže cijene po kojoj prodavač kani prodati svoju robu ili usluge i najviše cijene koju je kupac voljan ponuditi. Na DEVIZNOM TRŽIŠTU, primjerice, tečajnice banaka daju dvije cijene: najvišu cijenu koju BANKA (kao kupac) navodi za određenu valutu; i najnižu cijenu koju će prihvatiti za tu valutu (kao prodavač).

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe