Pojam
Prenosive vrijednosnice

Vrijednosnice koje se mogu prenijeti na druge inosamentom(dionice na ime,konosmani, pomorski tovarni listovi,  skladišnice,  tovarni listovi riječnog brodarstva,  mjenice, čekovi). Na njima može banka na temelju svojih Općih uvjeta poslovanja,  bez posebnih formalnosti stjecati založno pravo.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik