Pojam
Porezna tarifa
Porezna tarifa je sustavni pregled objekata oporezivanja, odnosno poreznih jedinica i poreznih stopa. Primjenjuje se kod posrednih poreza (npr. tarifa pore­za na promet, carinska tarifa).

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe