Pojam
Olakšica po osnovi ulaganja

Olakšica s obzirom na imovinu koja udovoljava određenim kriterijima (kvalificirana imovina), a koja se može amortizirati (depreciable asset). Olakšicom se dodaje određeni postotak početnim troškovima imovine do punog otpisa amortizacije (depreciation), a ona se obično odobrava u godini kupnje imovine ili što je prije moguće nakon toga. Time iznos olakšice po osnovi ulaganja i odbitka po osnovi amortizacije (depreciation deductions) zajedno iznose više do 100% početne cijene imovine (asset) tijekom njezina upotrebnog vijeka. Te su olakšice (allowances) propisane za određene porezne obveznike kao poticaj na kapitalna ulaganja. Poreznom obvezniku (taxpayer) kojem je dopušteno korištenje investici jske pričuve (investment reserve) za posebna, kvalificirana ulaganja može biti dopuštena olakšica po osnovi ulaganja u iznosu odredenog postotka te pričuve.

Arbutina, Porezni leksikon