Pojam
Odobreni plan mirovinskog osiguranja

Ponekad, ako je porezna olakšica (tax relief) propisana za određene vrste uplata kao što je npr., ona prema planu poticanja zaposlenih na dioničarstvo namijenjenog višim izvršnim službenicima ili prema planu uplata mirovinskim fondovima samostalno zaposlenih, porezna administracija zadržava nadzor ograničavajući olakšicu samo na uplate za planove koje je sama "odobrila". U postupku odobre¬nja planova administracija se može uvjeriti da se oni ne koriste za zakonito izbjegavanje (avoidance) poreza.

Vezane grupe