Pojam
Odobreni mirovinski depozitni fond

Prema australskom zakonu o porezu na dohodak, povlaštene su odredene isplate koje imaju karakter mirovine i druge isplate koje se primaju na temelju prestanka zaposlenja. Takve isplate nazivaju se opcijskim (u smislu da se mogu izabrati) isplatama radi prestanka zaposlenja (eligible termination payments - ETP). Ako je ETP deponiran u odobreni mirovinski depozitni fond isplata poreza koji tereti taj ETP stvarno se odgađa sve dok deponirani iznos, s priteklim prihodom, ne bude isplaćen od odobrenoga mirovinskog depozitnog fonda. Odobreni mirovin¬ski depozitni fondovi pak imaju povlašteni porezni tretman.