Pojam
Očekivani dobitak

Iznos za kojeg osiguravatelj očekuje da će ga pripisati pojedinoj polici osiguranja tijekom njezinog trajanja, ali ga niti u jednom trenutku ne jamči ili iskazuje na polici osiguranja. Očekivani udjel u dobitku iskazan je u ovisnosti o trajanju osiguranja kao postotak od ugovorene svote.

Vezane grupe