Pojam
Obveznice bez kamata

U praksi financiranja poslovanja poduzeća javile su se i obveznice koje ne nose kamate niti kamatnu stopu. To su tzv, obveznice bez kupona (zero ili very low coupon bonds) odnosno obveznice s dubokim diskontom (deep-discount bonds). Ove obveznice ne nose kamatnu stopu niti kamate, tako da se, kao što je pokazao model vrednovanja obveznica, prodaju se uz diskont za iznos kamata prema tržišnoj kamatnoj stopi. Obveznice bez kupona biti će atraktivan financijski instrument u slučaju da se poreznom politikom kapitalni dobitak, kao razlika između nominalne vrijednosti koja će se realizirati u momentu njihova dospijeća i diskontne cijene po kojoj su kupljene takve obveznice, oporezuje slabije od kamata jer će investitori u takve obveznice ostvariti veći prinos na svoja ulaganja nakon oporezivanja. Zbog toga će obveznice bez kupona biti to češće na tržištu što su razlike poreznog tereta kapitalnih dobitaka i kamata veće. Prednost obveznica bez kupon za emitenta je u tome što, za razliku od kuponskih obveznica, sve do momenta njihova dospijeća ne mora vršiti nikakve novčane izdatke vlasnicima obveznica, a zadržava prednosti poreznog zaklon je će se diskont na takve obveznice amortizirati na račun oporezivog poslovnog rezultata. Slabost obveznica bez kupona za emitenta je velik teret otplate duga u vrijeme njihova dospijeća tako da otkup obveznica o dospijeću može ugroziti solventnost poduzeća. Za vlasnika obveznica bez kupona javljaju se također određene prednosti i nedostaci naspram vlasništva tradicionalne kuponske obveznice. Tako je temeljna prednost obveznice bez kupona za vlasnika mogućnost plaćanja (nižeg) poreza na kapitalne dobitke (od većeg poreza na kamate). S druge sranje, za vlasnika obveznice bez kupona pojavljuje se povećani stupanj rizika da će nominalna vrijednost tih obveznica postati ugrožena, pogotovo jer ne može pratiti solventnosnu situaciju poduzeća barem kroz isplate periodičnih kamata. Ova bi se slabost trebala kompenzirati većim prinosom nakon poreza