Pojam
Obrtaj imovine

Obrtaj imovine kao pokazatelj govori o iznosu vrijednosti imovine koji je društvo iskoristilo tijekom generiranja prihoda od prodaje. Sposobnost generiranja visokog iznosa prihoda od prodaje na osnovi malog iznosa imovine je značajan dio slike o profitu društva. Imovina koja se više ne koristi ili se koristi na pogrešan način povećava potrebu za troškovnim financiranjem kao i izdatke za održavanje. Postizanjem visoke vrijednosti koeficijenta obrtaja imovine društvo smanjuje troškove te povećava krajnju dobit svojim vlasnicima. Pri izračunavanju ovog pokazatelja imovina se može odrediti na tri načina:
a) Ukupna imovina. Najčešća upotreba imovine obuhvaća ukupna sredstva iskazana u bilanci. U osnovi to je knjigovodstvena vrijednost tekuće i stalne imovine. To je najuobičajenije mjerilo vrijednosti imovine, s obzirom daje iznos lako dostupan i iskazuje se u godišnjem izvještaju društva;
b) Obrtni kapital. Nešto točnije mjerilo vrijednosti imovine upotrijebljene za generiranje određenog iznosa prihoda od prodaje jest iznos tekućeg obrtnog kapitala.
Analitičari će možda zanemariti višak tekuće imovine, kapitala vezanog za proširenje poslovanja, ili druge imovine koja se ne koristi u poslovanju društva s ciljem postizanja iskazane dobiti prije poreza (EBIT). Poteškoća u korištenju iznosa obrtnog kapitala jest njegovo određivanje. Ako društvo gradi tvornicu vrijednu 25 mil. dolara, taj se podatak može uvrstiti u godišnji izvještaj. S obzirom da tvornica još ne posluje, iznos se može isključiti iz iznosa ukupne imovine. No, može postojati i neka druga nekorištena imovina, a da se to ne zna; c) Ukupna imovina uvećana za procijenjenu vrijednost imovine u najmu. Kad društvo uzme u najam pogon ili opremu, ono zarađuje povrat na imovinu koja nije iskazana u bilanci. Usporedba različitih društava trebala bi odražavati približnu vrijednost imovine svakoga društva. Primjerice, ako zrakoplovna kompanija drži u najmu zrakoplov u vrijednosti 20 mil. dolara, taj bi iznos trebala iskazati kao dio imovine pri računanju pokazatelja obrtaja imovine.

Zgombić, Business dictionary