Pojam
Margin

Margin se može definiratii kao:

  1. Sa bankarskog aspekta, margin je razlika između kamatne stope na kredite i depozite, tj. između kupovne i prodajne cijene kapitala.U ovom slučaju margin se još naziva i spread
  2. Sa aspekta pologa, margin se smatra  sigurnosnim pologom za kredit koji služi za ulaganje na tržištima kapitala
  3. U slučaju odobravanja kredita, omjer između vrijednosti kredita i instrumenta osiguranja se nekada naziva margin

U Hrvatskoj, margin se najčešče koristi kao izraz koji označava vrijednost pologa pri korištenju kredita za ulaganje na tržištu kapitala.

Vezane grupe