Pojam
Konosman

Dokument kojim se od strane brodara potvrđuje prijem za prijevoz preuzete robe u pomorskom prometu. On sadržava obvezu brodara da isporuči robu ovlaštenom vlasniku konosmana. Konosman je prenosiva vrijednosnica tj. ona za primaoca ima isti učinak kao predaja robe.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik