Pojam
Komanditno društvo

Komanditno društvo je oblik statusnog organiziranja za poslovnu djelatnost koji čine dvije vrste članova: članovi koji za obveze društva odgovaraju neograničeno i članovi koji odgovaraju ograničeno; opseg odgovornosti tih dviju vrsta članova zavisi o njihovoj ulozi i doprinosu društvu. Član koji odgovara neograničeno za obveze društva uključen je u upravljanje i dnevno poslovanje društva te je solidarno odgovoran za sve obveze društva (v. Unlimited liability). Član koji odgovara ograničeno za obveze društva samo financijski sudjeluje u društvu te sudjeluje u podjeli dobiti (profits); odgovoran je za obveze društva samo do iznosa svog ulaganja (v. Limited liability). Članovi koji odgovaraju ograničeno za obveze društva obično ne mogu aktivno sudjelovati u upravljanju poslovanjem društva ili dopustiti da njihovo ime bude korišteno u vođenju poslovanja društva.
Komanditno društvo ponekad služi kao porezno utočište (tax shelter). Ulagači mogu sudjelovati u poslovanju i uživati koristi odbitaka (deductions) i olakšica (allowances) dostupne po osnovi poslovanja, koristeći se istodobno prednostima ograničene odgovornosti. Određeni broj zemalja donio je propise o ograničenju korištenja gubitaka (losses) nastalih poslovanjem komanditnog društva od strane članova koji odgovaraju ograničeno za obveze društva, tj. oni se na gubitke mogu pozivati samo do iznosa svog doprinosa kapitalu, ali se višak iznad tog iznosa može prenijeti unaprijed radi umanjenja buduće dobiti društva (usp. Partnership).
 

Arbutina, Porezni leksikon