Pojam
Insolventnost

Stanje egzistencijalne financijske ugroženosti jednog dužnika koje je nastupilo kada postoji platežna nesposobnost ili (kod društava kapitala) prezaduženost. Prije nastupa insolventnosti pokušava se u više navrata izvršiti izvansudska sanacija (restrukturiranje)  poduzeća. Insolventnost dovodi do određenih pravnih konzekvenci tj. do pokretanja nagodbenog postupka  ili postupka stečaja u funkciji daljnje aktivnosti poduzeća ili njegovog stečaja.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik