Pojam
Financijsko planiranje

Financijsko planiranje je proces koji se sastoji od: a) analiziranja ulaganja i financijskih mogućnosti otvorenih poduzeću; b) predviđanja budućih posljedica današnjih odluka; c) odlučivanja o alternativama i d) vrednovanja poslovanja u odnosu na ciljeve postavljene u financijskom planu. Financijsko planiranje nije osmišljeno radi minimiziranja rizika. To je proces odlučivanja o tome koji rizik preuzeti te koji rizik nije neophodan ili vrijedan preuzimanja. Društvo mora planirati kako kratkoročno tako i dugoročno. Kratkoročno planiranje rijetko je usmjereno na razdoblje duže od 12 mjeseci. To je najčešće način da se osigura da društvo ima dovoljno novčanih sredstava za plaćanje računa te da kratkoročni dani i primljeni zajmovi svojim uvjetima odgovaraju najboljim interesima društva. S druge strane, dugoročno planiranje obuhvaća razdoblje od 5 godina (iako neka društva izrađuju planove i za 10 ili više godina)

Zgombić, Business dictionary