Pojam
Diskontiranje

Postupak izračunavanja koliko sada vrijedi neki budući novćani iznos. Postupak suprotan diskontiranju je ukamaćivanje.

Imate u planu neke buduće primitke? Tada je diskontiranje vrlo važno jer kune koje danas imate u novčaniku, u budućnosti neče imati istu vrijednost kao na današnji dan.

Vezani pojmovi
Vezane grupe