Pojam
Devizne pričuve

Devizne pričuve su međunarodne pričuve koje su konstruirane od inozemnih sredstva plaćanja u gotovini, deviznih depozita u bankama, inozemnih vrijednosnica, zalata i posebnih vučenja MMF-a. 
Hrvatska narodna banka je upravitelj deviznih pričuva Republike Hrvatske.

Izvor: Financijski rječnik: Bisnode&Financijski klub 

Vezane grupe