Pojam
Carinski pregled
Carinski pregled je postupak utvrđivanja količine, vrijednosti i kakvoće robe.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe