Pojam
Bankovne rezerve

Količina rezervi neke banke općenito određuju zakonski propisi i vrsta sredstava koja banka prikuplja. Obvezne rezerve su postoci oblika prikupljenih sredstava pomnoženi iznosom sredstava prikupljenih u određenoj kategoriji. Prvenstveni cilj bankovnog poslovanja trebao bi biti maksimiziranje vrijednosti investicije vlasnika u banku. S obzirom da su sredstva, prikazana kroz novčani položaj banke, u načelu sredstva koja ne donose zaradu, cilj poslovodstva trebao bi biti minimiziranje iznosa investiranog u takva sredstva bez preuzimanja prekomjernog rizika. Sredstva za postizanje toga cilja mogu se podijeliti u tri skupine: novčane pozicije u postupku naplate, korespondentna salda koja se ne odnose na rezerve i obvezne rezerve. Zadnja kategorija, obvezne rezerve, trebalo bi promatrati kao obveze (eksplicitne troškove) bankovnog poslovanja. Postojanje tih obveza zahtijeva se kako bi se moglo odvijati poslovanje, no obveze iznad zahtijevanog iznosa ili ne donose nikakvu zaradu ili je zarada znatno niža od iznosa koji banka može pribaviti na ostalim sredstvima koja donose zaradu. Filozofija upravljanja obveznim rezervama kao dijelom bančine novčane pozicije obično se sastoji u pokrivanju samo iznosa obveznih rezervi uz prihvatljiv iznos novca koji pokriva iznos imovine i depozite kod centralne banke kao i prelazne račune kod centralne banke. Važno je imati na umu da su obvezne rezerve preduvjet za bančino poslovanje te ih centralna banka koristi kako bi kontrolirala novčanu ponudu kroz monetarnu politiku. Obvezne rezerve nisu likvidna sredstva koja se mogu upotrijebiti kako bi se pokrili potražnja za zajmovima ili odljev depozita. Zaista, novčani strop i depoziti kod centralne banke koje se zahtijeva kao rezerve, činili bi se nelikvidnim koliko i bančin poslovni prostor. Međudjelovanje rezervi i likvidnosti je snažno. Pozicija rezervi banke služi kao clearing račun za potrebe likvidnosti, kao primjerice nove zajmove i odljeve depozita, dok je pozicija likvidnosti stoji kao branik na novčanoj poziciji banke. Međutim, te se dvije potrebe treba ispunjavati odvojeno.

 

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe