Pojam
Bankarska tajna

Bankovni ugovor kojim je prešutno preuzeta obveza banke  o nedavanju
informacija trećima o stanju računa i depoa  svojih komitenata kao i ostalih podataka iz poslovnih odnosa svojih komitenata, izuzetak postoji samo u slučaju kada je banka ove informacije obvezna dati po sili zakona (u određenim slučajevima prema kaznenom i poreznom pravu) ili ukoliko je ugovorom za to ovlaštena.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe