Pojam
Životno osiguranje vrste ugovora

U praksi najčešće susrećemo sljedeće vrste ugovora životnog osiguranja: 1 mješovito osiguranje 2 osiguranje za slučaj smrti (riziko) 3 osiguranje za slučaj doživljenja 1 MJEŠOVITO OSIGURANJE Kod police osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, tzv. mješovito osiguranje, osigurana se svota isplaćuje korisniku ili korisnicima osiguranja ako osiguranik umre za vrijeme trajanja osiguranja ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu. 2 OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMRTI,RIZIKO Ako je sklopljena polica osiguranja za slučaj smrti, tzv. riziko polica, osiguranase svota korisniku ili korisnicima isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Ukoliko osiguranik doživi rok na koji je sklopljena takva polica ili umre nakon datuma naznačenog na polici kao datuma isteka osiguranja, uplaćenu premiju zadržava osiguratelj. Osiguranik može biti svaka osoba od navršene četrnaeste godine života. Osobe koje nisu potpuno zdrave ili su starije od uobičajene starosne granice za sklapanje ugovora o osiguranju od šezdestpet godina mogu se osigurati na temelju posebnih uvjeta za osiguranje od povećanih rizika. 3 OSIGURANJE ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA Kod police za slučaj doživljenja osigurana se svota isplaćuje samo u slučaju da osiguranik doživi istek ugovorenog roka. Ukoliko osiguranik umre za trajanja ugovora o osiguranju korisnik odnosno korisnici police osiguranja nemaju pravo na isplatu ugovorene svote. U praksi se ova vrsta životnog osiguranja najčešće ugovara u kombinaciji s povratom uplaćene premije za slučaj smrti. Visina premije kod životnih osiguranja ovisi prije svega o osiguranom riziku odnosno rizicima, pristupnoj dobi, spolu, zdravstve