Pojam
Valutni rizik

nastaje zbog iznenadne promjene glede povećanja ili smanjenja vrijednosti jedinice određene valute kao zakonskog sredstva plaćanja, nastale kao posljedica odluke nadležne državne vlasti, odnosno kao odraz određene gospodarske politike zemlje. Valutni rizik nastaje kad se uspostavi novi intervalutni tečaj neke valute u odnosu na druge valute, a javlja se u dva oblika. To su devalvacija I revalvacija. Budući da je devalvacija češća pojava, to je i izvoznik izloženiji ovom riziku. Valutni rizik može nanijeti velike štete, pa postoji i mnogo metoda i načina pogodnih za minimiziranje valutnog rizika.

Vezane grupe