Pojam
Politički rizik

rizik što nastaje kao posljedica raznih političkih događaja, kao što su: ratovi, revolucije, eksproprijacije, nacionalizacije, nemiri, štrajkovi, pobune i si., kao i druge neočekivane intervencionističke mjere deviznih i drugih ograničenja radi zaštite inte¬resa zemlje u društveno-političkom i gospodarskom smislu.

Vezane grupe