Pojam
Troškovi istraživanja

lako države općenito ne subvencioniraju velike troškove istraživanja nafte i drugih rudnih bogatstava, uobičajen je povoljan tretman takvih troškova za potrebe oporezivanja. Ako je istraživanje uspješno, ti se troškovi mogu otpisati kao dio troška otvaranja rudnika, izvora itd. Ako je istraživanje bilo neuspješno, mogu biti odobreni odbici (déductions) za uzaludne troškove.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe