Pojam
Trošak

Trošak predstavlja iskorištavanje resursa. U svakodnevnom životu kupujemo mnogo različitih stvari - odjeću, hranu, knjige, možda i automobil, svjetiljku i si. Svaki taj predmet ima svoju cijenu što mjeri žrtvu koju moramo podnijeti da bismo ga nabavili. Bilo da odmah platimo ili dogovorimo plaćanje na neki budući datum, trošak je zapravo ustanovljen cijenom. Postoje dvije glavne skupine troškova: novčani odljev u nekom vremenu (prošlom, sadašnjem ili budućem) i oportunitetni troškovi. Prva skupina troškova predstavlja prošle, sadašnje ili buduće novčane odljeve. Razmotrimo trošak fakultetskog obrazovanja. Jasno je da troškovi smještaja, knjiga i školarine predstavljaju trošak studija. Za mnoge studente novac ne predstavlja jedinu žrtvu. Oni također troše i svoje vrijeme kako bi stekli željeno obrazovanje. I dok to trošenje vremena ne dovodi do novčanog odljeva, ono izaziva oportunitetne troškove. Oportunitetni trošak je korist koja bi mogla biti ostvarena korištenjem najpovoljnijeg izbora trošenja resursa. Primjerice, mnogi studenti odustaju od posla da bi mogli studirati. Prihod kojeg su se odrekli dio je troška studiranja. Taj prihod je korist koja bi mogla biti ostvarena od alternativnog korištenja oskudnih resursa.
Troškovi se mogu podijeliti na troškove proizvoda i troškove razdoblja. Troškovi proizvoda, kako i samo ime govori, su oni troškovi koji se odnose na proizvod koji poduzeće prodaje. Troškovi razdoblja su oni troškovi koji su nastali kako bi se pribavila dobra ili usluge koje poduzeće koristi u svom poslovanju. U financijskom računovodstvu glavna razlika između ove dvije vrste troškova jest u procesu kojim oni postaju rashodima. Troškovi proizvoda pripisuju se proizvodima kad se resursi koriste za proizvodnju proizvoda namijenjenog prodaji. Tada su troškovi proizvoda prikazani u bilanci kao sredstvo. Troškovi proizvoda postaju rashod, tj. oduzimaju se kako bi se utvrdi la neto dobit u razdoblju u kojem je proizvod prodan. Troškovi razdoblja, s druge strane, su troškovi razdoblja u kojem su korišteni dobra ili usluge
 

Zgombić, Business dictionary