Pojam
Rizik cijene

opasnost da dođe do poskupljenja predmeta kupoprodaje, odnosno do promjene ugovorene visine cijene bilo na štetu kupca ili na štetu prodavatelja. Ukoliko zbog utjecaja ponude i potražnje na tržištu dođe do povećanja cijene pred¬meta kupoprodaje, koja je u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora ugovorena kao čvrsta - fiksna cijena, štetu će snositi prodavatelj - izvoznik. S druge strane, ukoliko cijena padne, koja je tijekom izvršenja kupoprodajnog ugo¬vora na međunarodnom tržištu ugovorena kao čvrsta, štetu će snositi kupac - uvoznik.

Vezane grupe