Pojam
Priznavanje prihoda

Načelo priznavanja prihoda kaže da prihod treba biti priznat (dakle, i knjižen) a) kad je ostvaren ili ostvariv, i b) kad je zarađen. Do ostvarenja prihoda dolazi kad su proizvodi (dobra ili usluge) ili druga imovina prodani za novac ili nenovčana sredstva, ili kad se na datum prodaje prime potraživanja za novčanim sredstvima. Prihod je ostvariv kad se za primljena ili već posjedovana nenovčana sredstva utvrdi da su lako unovčiva u naznačene novčane iznose u skladu s uvjetima prodaje. Ostvarivost prihoda je važna jer pruža informacije korisne pri procjeni budućih novčanih tokova. Prihod se smatra zarađenim kad društvo u osnovi postigne ono što je potrebno da bi imalo pravo na primitak odnosnih koristi.

Zgombić, Business dictionary