Pojam
Pripajanje dioničkog društva

Glavna skupština dioničkog društva može donijeti odluku o pripajanju drugom dioničkom društvu (glavnom društvu) ukoliko to društvo posjeduje 100 % ili najmanje 95 % dionica pripojenog dioničkog društva. Kod pripajanja sa 95 postotnom participacijom glavnog društva dolazi do obeštećivanja postojećih preostalih dioničara (5%).

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe