Pojam
Pravobraniteljstvo za područje osiguranja

Osnovano je u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje kao neovisno i samostalno tijelo za rješavanje sporova između stranaka i društava za osiguranje. Na čelu Pravobraniteljstva je pravobranitelj osiguranja koji odlučuje je li neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti s osnovim načelima Kodeksa poslovene osigurateljne etike i drugih poslovnih običaja. Pravobranitelj nije ovlašten odlučivati o imovinsko-pravnim zahtjevima osiguranika, odnosno oštećenih osoba.

Vezane grupe